โทร : 085-2270899 E-mail : wtujiraporn@gmail.com ID Line : 0852270899

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

เรียนออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ หลักสูตรผ่านการรับรองโดย สกอ.และ ก.พ.

การศึกษาทางไกลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นหลักสูตรการเรียนที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท สามารถเรียนได้ไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหน เพียงคุณเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เรียนออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หลักสูตรผ่านการรับรองโดย สกอ.และ ก.พ.

  • โทรศัพท์
    085-227-0899
  • E-mail
    wtujiraporn@gmail.com
  • ที่อยู่
    72/14 ม.5 ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
  • Line ID : wtuonline